Báo giá các gói cá nhân

Báo giá các gói cá nhân

Chụp cá nhân VIP 2

Chụp cá nhân VIP 2

Báo giá gói cá nhân VIP 2 tại Tâm Studio Giá gốc: 7.180.000đ Khuyến mại Chỉ còn 3.590.000đ/1 người Đã bao gồm: Trang phục + Trang Điểm + Làm tóc + Phụ...

Chụp cá nhân VIP 1

Chụp cá nhân VIP 1

Báo giá gói cá nhân VIP 1 tại Tâm Studio Giá gốc: 5.180.000đ Khuyến mại Chỉ còn 2.590.000đ/1 người Tâm Phan trực tiếp make up Đã bao gồm: Trang...

Gói Cá Nhân 1

Gói Cá Nhân 1

Báo giá chụp ảnh cá nhân gói cá nhân 1 tại Tâm Studio Giá gốc: 2.000.000đ – Khuyến mại chỉ còn 1.190.000₫/1 người (Đã bao gồm Trang phục +...

Gói Cá Nhân 2

Gói Cá Nhân 2

Bảng báo giá chụp Cá nhân 2 tại Tâm Studio Giá gốc: 2.500.000đ  Khuyến mại Chỉ còn 1.590.000/1 người Đã bao gồm Trang phục + Trang Điểm + Làm...

Gói Cá Nhân 3

Gói Cá Nhân 3

Báo giá chụp cá nhân 3 tại Tâm Studio Giá gốc: 3.590.000đ Khuyến mại Chỉ còn 1.990.000đ/1 người Đã bao gồm Trang phục + Trang Điểm + Làm tóc...

Báo giá gói cá nhân Luxury 1

Báo giá gói cá nhân Luxury 1

Báo giá gói cá nhân Luxury 1 – Gói cá nhân tại Tâm Studio Giá gốc: 5.180.000đ Khuyến mại Chỉ còn 2.590.000đ/1 người Đã bao gồm: Trang phục +...

Báo giá gói cá nhân Luxury 2

Báo giá gói cá nhân Luxury 2

Báo giá gói cá nhân luxury 2 tại Tâm Studio Giá gốc: 7.180.000đ Khuyến mại Chỉ còn 3.590.000đ/1 người Đã bao gồm: Trang phục + Trang Điểm + Làm...